Bancomat MAIB

Moldova Agroindbank şi-a început activitatea în 1991, într-o perioadă marcată de restructurarea radicală a societăţii în general şi a economiei în particular. Schimbările în societate au determinat banca să adopte noi strategii, bine definite, care au putut răspunde solicitărilor unei pieţe în formare. În acest scop banca a extins reţeaua de filiale şi reprezentanţe, a valorificat noi segmente ale pieţei produselor bancare, a stabilit relaţii de corespondenţă cu bănci din străinătate şi relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, fapt ce a consolidat poziţia băncii pe piaţa bancară a republicii.

Experienţa acestei perioade a demonstrat că echipa de manageri şi de angajaţi ai Moldova Agroindbank este capabilă să facă faţă oricăror provocări ale pieţei şi să realizeze cu succes obiectivele strategice trasate.

Situaţia economică deloc favorabilă din anul 2009, strâns corelată cu criza înregistrată la nivel mondial, a adus noi provocări, care au determinat banca să-şi ajusteze strategia la noile circumstanţe, pentru a face faţă noilor solicitări ale pieţei şi pentru a fi aproape de clienţii săi. Pe durata întregii sale activităţi, Moldova Agroindbank a îndeplinit, pe lângă rolul de bancă universală şi operativă, un rol de bancă-lider, fiind promotorul unor acţiuni care au dus la consolidarea întregului sistem bancar al ţării.